Tartu Terminal

mahutpark-kodulehele

Äriklient / Terminalid / Tartu Terminal

Tartu Terminali näol on tegemist ainulaadse vedelkütusterminaliga Lõuna- Eestis. Terminal on rajatud juba 1968. aastal ning kuulub Terminal Oil ettevõtete gruppi. Terminal on täielikult kaasajastatud ning automatiseeritud.

Terminal asub Kärkna külas, Tartu-Jõgeva maantee läheduses ning pakub põhiliselt kergete naftasaaduste ladustamisteenust. Tänaseks koosneb mahutipark ca 30 mahutist kogumahuga 60 000 m3

Tartu Terminalis kasutusel olevad uusimad tehnoloogilised lahendused ning kõrge automatiseerituse tase võimaldavad käidelda naftasaadusi professionaalselt ja kvaliteetselt 24 tundi ööpäevas ning 7 päeva nädalas.

Lisaks aitame vormistada ladustamiseks vajalikud dokumendid.

AS Terminal garanteerib klientidele ladustatud kauba koguse ja kvaliteedi säilimise.

Hoiustatavad naftasaadused ja teenused

AS Terminal käitleb järgmist liiki naftasaadusi:

 • Bensiinid
 • Diislikütus
 • Erimärgistatud diislikütus
 • Biolisandid

Osutatavad teenused:

 • naftasaaduste ladustamine tolli- ja aktsiisilaos
 • naftasaaduste vastuvõtt/väljastamine tsisternvagunites ja tsisternautodes
 • naftasaaduste analüüs ja sertifitseerimine sõltumatus laboratooriumis
 • naftasaaduste segamine (blending)
 • Lisaainete doseerimine
 • diislikütuse erimärgistamine
 • tollimaakleriteenus
 • klientide aktsiisimaksete krediteerimine
 • klientide teavitamine kauba liikumisest ja laoseisust
 • kütuse jae- ja hulgimüük

Mahutipark

Mahutipark koosneb ca 30 mahutist kogumahuga 60 000m3. Kõik mahutid on varustatud radarmõõtesüsteemiga Fafnir, mis tagab naftasaaduste koguse automatiseeritud jälgimise. Bensiini ladustamiseks ettenähtud mahutid on varustatud ujuvkatustega, mis välistavad bensiiniaurude aurumise ja keskkonnareostuse.

Laadimisestakaadid

Tartu Terminalil on oma raudteeharu, rööbasteed veeremi manööverdamiseks ja raudtee-estakaad ning laadimisestakaad tsisternautode jaoks.

Kahepoolne raudtee-estakaad võimaldab kolme pumba abil (igaühe jõudlus 350 m3/h) üheaegselt tühjaks laadida 16 tsisternvagunit.

Automatiseeritud laadimissüsteemiga autoestakaadil on 15 laadimispunkti ja see võimaldab korraga laadida 5 tsisternveokit. Laadimispumpade jõudlus on 120 m3/h.

Autode laadimisestakaad on varustatud bensiiniaurude regenereerimisseadmega, mis püüab kinni naftasaaduste sisse- ja väljalaadimisel tekkivad aurud. See võimaldab vähendada aurumisest põhjustatud kütusekadusid ja kaitseb keskkonda reostuse eest.