AdBlue

77

Eraklient / Tanklateenused / AdBlue

Mis on AdBlue?

AdBlue on ISO- ja DIN standardite järgi toodetud karbamiid-vesilahus, mille kasutamine parandab õhu kvaliteeti ehk teisisõnu AdBlue kasutamine vähendab ohtlike heitgaaside väljumist.

AdBlue kasutamine

AdBlue on kasutusel uute SCR (selective catalytic ehk valikuline katalüütiline vähendamine) tehnoloogiaga varustatud veokites ja bussides.
Saavutamaks nõutud kahjulike ainete tasemed heitgaasides (Euro-4, Euro-5, Euro-6), on peaaegu kõik veoautod ja rasketehnika valitud SCR-tehnologia järgi (Selective Catalyic Reduction). Selle tarvis on need sõidukid varustatud lisaks tavakütusepaagile ka 80-120L AdBlue paagiga.

SCR tehnoloogiad põhinevad AdBlue lisamisel väljalaskeprotsessi, tekitades keemilise reaktsiooni, mille tulemusel muutuvad kahjulikud ained (NOx ) mittekahjulikeks – lämmastikuks ja veeks. Nimetus AdBlue® on Saksamaa Sõidukitootjate Assotsatsiooni (Verband der Automobilindustrie / VDA) poolt registreeritud kaubamärk – teaduslikult tuntud kui uurinvesilahus AUS-32. AdBlue nimetuse kasutamine võimalik vaid kui toode vastab ISO 22241-1 nõudmistele ningomades VDA luba.

AdBlue kulu

Keskmine AdBlue kulu on 1,5 liitrit 1000km kohta. Autodel, mis vastavad Euro-4 standardile, on see 4% ning Euro-5 vastavusega autodel umbes 6% kogu kütusekulust. On ka väliseid faktoreid, mis mõjutavad AdBlue tarbimiskulu: nendeks on küttekvaliteet, mootori jõudlus. Käesoleval hetkel on kõikides registreeritud veoautodes spetsiaalne diagnostiline töövahend (OBD), millega saab kontrollida heitgaaside toksilisusnäitusid. Need süsteemid hoiatavad autojuhte, et kütusepaagis on AdBlue vedelik otsa saanud. Kui juht jätkab sõitu ilma AdBlued lisamata, lülitab diagnostikasüsteem sisse mootori pöördemomendi piiraja, mis võimaldab mootoril saavutada vaid 60% maksimaalsest pöördemomendist, ning salvestab ka andmed ilma AdBlueta liikumiseta.

AdBlue võib kärpida kulusid

AdBlue kasutamine optimeerib mootori jõudlust, vähendab eralduvate heitgaaside hulka ning vähendab kütusekulu. Küttekulu vähenemine ulatub keskmiselt 5%-ni. Samuti on täiendavalt võimalusi kokku hoida kaugteeautojuhtidel, kuna AdBlued kasutavad veoautod saavad Euroopa Liidus kiirteemaksudelt soodustust.

AdBlue turvalisus

AdBlue vedelik on ohutu nii inimestele kui ka loomadele. See on mittemürgine, samuti ei ole ta ka plahvatusohtlik või süttiv. Alla 11-kraadiste temperatuuride puhul vedelik kristalliseerub, ent see ei mõjuta tema edasist kasutamist. Kui sõiduk käivitub, sulab vedelik taas ilma kvaliteeti rikkumata. Vedeliku sattumisel nahale tuleb määrdunud kohta pesta rohke veega. Vedeliku allaneelamise korral tuleb juua rohkelt vett ning pöörduda arsti poole.