Jätkusuutlik tegutsemisviis

Eraklient / Meist / Jätkusuutlik tegutsemisviis

Teenindame Terminali automaat- ja teenindusjaamades päevas tuhandeid kliente ning meie pakutav teenuste ja toodete valik on tarbijate elukvaliteeti silmas pidades igapäevaselt vajalik. Peame oma tegevuses oluliseks rikastada tarbijate valikut keskkonnasäästlike ning ressursitõhusamate toodete ja teenustega ning tõsta oma tegevusega üldist teadlikkust säästvast tarbimisest. Teeme seda oma valdkonnas arengut ja innovatsiooni edasi viies, kasutades tänaseid võimalikke vahendeid.

Aastal 2022 tõi AS Terminal Eesti turule 35% mootorikütustest. Alates 2021. aastast oleme oma teenindusjaamades oluliselt laiendanud alternatiivsete kütuste valikut ning mõõdame nende osakaalu energiaportfellist. Mida suurem on taastuvenergia osakaal seda vähem on vaja ekspluateerida taastumatuid loodusvarasid.

 • Pakume Terminali jaamades reDiesel mootorikütust, mis on teise põlvkonna taastuv diislikütus ning saab alguse orgaanilistest jäätmetest ja jääkidest. Esimene võimalus reDiesel diislikütuse tankimiseks tekkis aastal 2021 ning laiendame igal järgneval aastal keskkonnasäästliku diislikütuse müügivõrgustikku üle Eesti.
 • 2021. aastal loodud eTerminal võttis eesmärgiks katta elektriautode laadimispunktidega kogu Terminali teenindusjaamade võrgustik. 2024. a lõpuks on plaan paigaldada 38 laadimisjaama üle-Eesti. Laadimispunktid töötavad taastuval elektrienergial, mis ostetakse Eesti erinevatelt roheenergia pakkujatelt ja toodetakse ise päikesepaneelide kaasabil ja omandatud hüdroelektrijaamas.
 • Koostöö usaldusväärse partneriga on viinud selleni, et Terminali teenindusjaamas on lähitulevikus võimalik CNG rohegaasi tankimine. Müüki juhib ja CNG tanklat opereerib meie hea koostööpartner, kes CNG tootmisega väärindab põllumajanduses tekkivaid jääke ja biomassi, mis toetab oluliselt ringmajandust.
 • Soodustades klaasipesuvedeliku tankimist otse tankurist vähendame plastik kanistrite kaudu tekkivat prügi. 2023. aastal pakume klaasipesuvedeliku tankimise võimalust viies teenindusjaamas ning järgnevatel aastatel investeerime paigaldusse veelgi. llma taarata liigub ringlusesse ligi pool kogu tarbitavast kogusest ning tangitav klaasipesuvedelik on püsikliendile soodsaima liitrihinnaga.

Oleme teadlikud, et tänu maitsvale kiirtoidule ja kohvile, mida pakume, satub keskkonda ka väga suurel hulgal pakendeid. Sama hoolikalt nagu suhtume oma toodete värskusesse ja kvaliteeti, panustame ka pakendimajanduse jätkusuutliku arengu suunal ning toote ja teenuse disainil oleme võtnud eesmärgiks võimalikult väikese keskkonnajälje.

 • Teeme koostööd partneritega, kes on spetsialiseerunud keskkonnasäästlike pakendite tootmisele ning on võimelised pakkuma meile vajalikke tooteid, mis toetavad üleminekut kestlikele pakendilahendustele.
 • Kiirtoidu praadide kaasaostmiseks kasutame alates 2023. aasta oktoobrist kartong pakendit, millega loobusime plastikkarbist ja plastiktopsis kastme väljastamisest.
 • Pakendite uuendused kavandame selliselt, et vähemalt 25% pakendi osast on taaskasutatav, millega vähendame tänast plastiku osakaalu pakendis.
 • Hoolides lindude heaolust ning kestlikust tootmisest, loobusime 2023. aasta septembrist puurikanade munade kasutamisest ning kasutame kohviku köökides vaid õrrekanade mune.
 • Kogume ise kokku ja väärindame Terminali kohvikutes tekkivat kasutatud toiduõli.

Üheks vaieldamatuks lemmikuks Terminali klientide seas on teele kaasa võetav kohvijook. Olles tunnistajaks, et tegemist on paljude inimeste jaoks olulise rutiiniga ning mustriga nende argipäevas, peame oluliseks olla siin säästva tarbimise suunanäitaja.

Ostame oma kohvioad partnerilt, kelle kohvitoodang on hangitud tõendatult jätkusuulike koostööpartnerite kaudu ja omab jätkusuutlikkuse sertifikaati. Kohviubade tootmisel kasutatakse taastuvaid energiaallikaid ning pakendamisel taaskasutatavaid pakkematerjale.

Suuname kliente kohvi tarbima taaskasutatud kohvitopsist/termosest:

 • Pakume soodustust ostes kohvijooke oma topsiga.
 • Pakume sortimendis korduvkasutatavat kohvitopsi, mis on kasutusea lõpus täielikult ümbertöödeldav.
 • Kohvitermose ostul on esimene kohv tasuta ning iga järgnev ost tavahinnast soodsam.
 • Kaasame erinevaid reklaamikanaleid ja mõjuisikuid, et pidevalt suunata kasutama taaskasutatavat topsi või oma topsi. Sealjuures pakume korduvkasutatavaid tooteid parima võimaliku hinnaga.

Eelnevad tegevused toetavad meie eesmärki müüa aastas 10% kohvijookidest kliendi oma topsiga.

Mõistame, et panustades kogukonda, panustame oma töötajate, klientide ja partnerite elukeskkonda. Hoiame eluks vajalikud teenused inimestele kättesaadavana ning anname rohkem, kui meilt oodatakse, panustades linnaruumi arengusse ning kogukonna hüvanguks.

Reageerime uutele trendidele, kuid ei soodusta mingil juhul keskkonnale ega ühiskonnale kahjulikku tegutsemisviisi. Oleme laiendanud seadusest tulenevaid müügipiiranguid, millega seose ei müüda Terminali teenindusjaamades alla 16 aastastele noortele energiajooke.

Osaleme Peresõbraliku tööandja programmis, mille suurim eesmärk on töö- ja pereelu edukas ühildamine ning oma inimeste heaolu tõstmine läbi erinevate meetmete. Terminali väärtuspaketis on esikohal tööpere vaimse ja füüsilise tervise hoidmine.