Lojaalsusprogramm

Lojaalsusprogramm

Eraklient / Kampaaniad / Lojaalsusprogramm

Terminali lojaalsusprogrammi tingimused

AS Tartu Terminal (edaspidi Terminal) pakub oma klientidele lojaalsusprogrammi raames soodustusi alljärgnevatel tingimustel.

 1. Lojaalsusprogrammiga liitunud kliendile pakub Terminal järgmisi soodustusi.
  1.1. Püsisoodustus kütuse ostmisel.
  1.2. Kohvisoodustus – teatud arvu soojade jookide ostmisel on kliendil õigus saada üks tasuta soe jook.
  1.3. Kütuseliitrite lisasoodustus – kalendrikuus teatud koguse kütuse ostmisel rakendub järgmisel kuul püsisoodustusele täiendav soodustus.
  1.4. Püsisoodustus autopesu ostmisel.
  1.5. Püsisoodustus valitud Terminal reklaamtoodete ostmisel.
  1.6. Võimalikud piiratud ajal ja teatud müügikohtades kehtivad püsikliendi kampaaniasoodustused.
 2. Lojaalsusprogrammiga saavad liituda vähemalt 16-aastased eraisikud. Liitumiseks tuleb registreerida ID-kaart kliendikaardina veebilehel www.terminaloil.ee.
 3. Soodustuste saamise tingimuseks on ID-kaardi registreerimine tanklas enne ostu.
 4. Kohvisoodustuse saamiseks ostab klient määratud arvu sooje jooke, seejärel lisandub tema kliendikontole üks kohvipunkt, mis võimaldab tal saada ühe sooja joogi tasuta. Ühel kalendriaastal kogutud kohvipunktid aeguvad järgmise kalendriaasta 31. jaanuaril.
 5. Soodushinna kampaaniate ajal kehtib kliendile automaatselt kõige suurem soodustus. Lojaalsusprogrammi kütusesoodustusi ei liideta kampaaniasoodustustele ja korraga kehtib vastavalt kas kampaaniasoodustus või lojaalsusprogrammi kütusesoodustused.
 6. Soodustused kehtivad kõikidele kütustele, välja arvatud eriotstarbelisele diislikütusele.
 7. Terminali poolt enne käesolevate tingimuste kehtima hakkamist väljastatud eraldi kliendikaardid kehtivad kuni kaartide füüsilise kulumiseni, kuid nende alusel pakub Terminal soodustusi väiksemas mahus. Eraldi kliendikaardi alusel pakub Terminal järgmisi soodustusi: püsisoodustused kütuse, autopesu ja valitud Terminali reklaamtoodete ostmisel ning võimalikud piiratud ajal ja teatud müügikohtades kehtivad püsikliendi kampaaniasoodustused. ID-kaardi kliendikaardina registreerimisel pakutav kütuse tarbimismahust sõltuv soodustus on kaardipõhine, s.t. kui kliendil on lisaks eraldi kliendikaart, siis sellega tangitud kütusekoguseid ei summeerita kliendipõhiselt.
 8. Soodustuste kehtivad määrad on avaldatud Terminali veebilehel.
 9. Klient saab oma andmeid kontrollida ja uuendada iseteeninduses, kuhu pääseb veebilehe www.terminaloil.ee või Terminali äpi kaudu.
  Terminali andmekaitsetingimustega saab tutvuda veebilehel https://terminaloil.ee/andmekaitsetingimused/.
 10. Terminalil on õigus lojaalsusprogrammi tingimusi muuta, teatades sellest ette 30 päeva. Teade avaldatakse Terminali veebilehel ning sotsiaalmeediakanalites.
 11. Juhul, kui klient väärkasutab tahtlikult lojaalsusprogrammi tingimusi, võib Terminal kliendi lojaalsusprogrammi liikmelisuse etteteatamata lõpetada. Samuti võib Terminal lõpetada kliendi lojaalsusprogrammi liikmelisuse, kui klient paneb Terminali suhtes toime õigusrikkumise.
 12. Kliendil on õigus lõpetada lojaalsusprogrammi liikmelisus igal ajal. Selleks tuleb kliendil saata teade e-postile: myyk@terminaloil.ee.
 13. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas.