Hädaolukorra lahendamise plaan

Eraklient / Meist / Hädaolukorra lahendamise plaan

Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan

Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on teavitada elanikkonda regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks.

Kemikaaliohutus ja ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan:
https://www.rescue.ee/files/2018-10/l-unapk-seveso-ettev-ttev-line-h-daolukorra-lahendamise-plaan-2017.pdf?58e38b981c