Tallinna Terminal

kroodi_3

Äriklient / Terminalid / Tallinna Terminal

AS Tallinna Terminal on asutatud 2002. aastal.

Terminal asub Maardus ja pakub kergete naftasaaduste ladustamisteenust. Tänaseks koosneb mahutipark 24 mahutist kogumahuga 29 000 m3

Terminali projekteerimisel järgiti kõiki Euroopa Liidu töö- ja keskkonnaohutuse norme ja nõudeid. Terminal on varustatud valve- ja tuletõrjesignalisatsioonisüsteemidega ning tuleohutuse tagamise vahenditega.

Kõik naftasaadused läbivad kvaliteedikontrolli sõltumatus sertifitseeritud keemialaboratooriumis. Uusimad tehnoloogiad ja kõrge automatiseerimise tase võimaldavad käidelda naftasaadusi kiiresti ja kvaliteetselt.

AS Tallinna Terminal garanteerib klientidele ladustatava kauba koguse ja kvaliteedi säilimise ning vormistab vajalikud dokumendid.

Ettevõte omab kõiki vajalikke tegevuslubasid.

Hoiustatavad naftasaadused ja teenused

AS Tallinna Terminal käitleb järgmist liiki naftasaadusi:

 • Bensiinid
 • Diislikütus
 • Erimärgistatud diislikütus
 • Lennukikütus Jet A-1

Osutatavad teenused:

 • naftasaaduste ladustamine tolli- ja aktsiisilaos
 • tsisternvagunites ja tsisternautodes saabuvate naftasaaduste vastuvõtmine
 • naftasaaduste laadimine tsisternvagunitesse ja -autodesse
 • naftasaaduste analüüs ja sertifitseerimine sõltumatus laboratooriumis
 • naftasaaduste segamine (blending)
 • diislikütuse erimärgistamine
 • tollimaakleriteenus
 • klientide aktsiisimaksete krediteerimine
 • klientide teavitamine kauba liikumisest ja laoseisust
 • kütuse hulgimüük.

Mahutipark

Mahutipark koosneb 24 mahutist kogumahuga 29 000 m3. Kõik mahutid on varustatud radarmõõtesüsteemiga SAAB, mis tagab naftasaaduste koguse automatiseeritud jälgimise. Bensiini ladustamiseks ettenähtud mahutid on varustatud ujuvkatusega, mis välistab bensiiniaurude aurumise ja keskkonnareostuse. Sisse-väljavoolusiibrite juhtimine toimub automatiseeritud süsteemi abil ühelt töökohalt. Lennukikütuse käitlemiseks ettenähtud mahutid ja seadmestik vastavad rahvusvahelise Joint Inspection Group’i (JIG) nõuetele.

Laadimisestakaadid

AS Tallinna Terminalil on oma raudteeharu, rööbasteed veeremi manööverdamiseks ja raudtee-estakaad ning laadimisestakaad tsisternautode jaoks.

Kahepoolne raudtee-estakaad võimaldab kolme pumba abil (igaühe jõudlus 350 m3/h) üheaegselt tühjaks laadida 16 tsisternvagunit.

Automatiseeritud laadimissüsteemiga autoestakaadil on 15 laadimispunkti ja see võimaldab korraga laadida 5 bensiiniveokit. Laadimispumpade jõudlus on 120 m3/h.

Autode laadimisestakaad on varustatud bensiiniaurude regenereerimisseadmega, mis püüab kinni naftasaaduste sisse- ja väljalaadimisel tekkivad aurud. See võimaldab vähendada aurumisest põhjustatud kütusekadusid ja kaitseb keskkonda reostuse eest.