eTerminal katab Eesti ülikiirete elektrilaadijate võrgustikuga

Eraklient / Uudised / eTerminal katab Eesti ülikiirete elektrilaadijate võrgustikuga

Terminal Oil Gruppi kuuluv eTerminal katab 2024. aasta lõpuks terve Eesti ülikiirete elektrisõidukite laadijatega. Projekti raames ehitatavad laadijad on vähemalt 150 kW võimsusega ning paljudesse jaamadesse tuleb selliseid laadimispunkte mitu. Üht või mitut CCS2 laadimisstandardit kasutavat sõidukit on samaaegselt võimalik laadida kuni 200 kW võimsusega.

“Elektriautode turg on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja lähiaastatel prognoosime elektriautode arvu mitmekordistumist ning seetõttu on tekkinud ka nõudlus kvaliteetse ja tervet Eestit katva laadimisvõrgustiku järele. Elektriautole ülemineku teeb sujuvaks võimalus laadida elektrisõidukit väikese ajakuluga. Sellest johtuvalt ehitame Terminali jaamadesse ülikiired laadijad, mis suudavad lisada 10 minutiga kuni 150km sõiduulatust. “ ütles eTerminali juhatuse liige Kuldar Assmann.

Assmann lisas, et hetkel on üheks suuremaks elektriautode leviku takistuseks Eestis korraliku, kogu riiki katva, kiirlaadimisvõrgustiku puudumine. Kokku luuakse Terminali tanklate juurde vähemalt 73 ülikiiret laadimispunkti, kasutades innovaatilisi Kempower-i laadimisseadmeid. Lisaks äpimaksele tuleb kõikidesse jaamadesse ka kaardimakse võimalus. Esimesed laadijad avasime juba sel aastal  Mustakivi ja Jõhvi teenindusjaamas.

eTerminal on Terminal Oil Gruppi kuuluv üksus, mis tegeleb elektriautode laadimistarisut ehitamisega, elektri müügiga ja taastuvelektri tootmisega.

Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.