Alates 01.01.2023 muutub EDK ostuõiguse kontroll

Eraklient / Uudised / Alates 01.01.2023 muutub EDK ostuõiguse kontroll

Alates 01.01.2023 muutub EDK ostuõiguse kontroll. Erimärgistusega diislikütust saavad osta ainult juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ning nende esindajad, kellel on esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks.

Kütusemüüja peab enne igat erimärgistatud diislikütuse müüki kontrollima, kas ostjal on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ning ostja esindajal esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks. Ehk kui varasemalt tehti isikutuvastus pärast tankimist, siis uuest aastast tuleb teha isikutuvastus enne tankimist.

Lisainfo: https://www.pria.ee/uudised/erimargistatud-diislikutuse-edk-ostuoiguse-andmisest-ja-tahtaegadest

Terminal kütuseautod