Suveralli tingimused

217

Eraklient / Kampaaniad / Suveralli tingimused

Terminali Suveralli 2021 kampaaniareeglid

ÜLDINE

1. Tarbijamäng „Terminali Suveralli 2021“ on 01.06-31.08.2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab AS Tartu Terminal, registrikoodiga 10171518, asukohaga Kärkna, Tartu vald (edaspidi: korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt kampaaniareeglites. Kampaaniareeglid on avaldatud veebilehel www.terminaloil.ee/kampaaniad/suveralli. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldajal on õigus teha kampaania jooksul kampaaniareeglites muudatusi, avaldades need veebilehel www.terminaloil.ee/kampaaniad/suveralli.

3. Kampaanias saavad osaleda isikud, kes:

3.1on registreerunud ID-kaardiga Terminal Oil erakliendiks. Kliendiks saab registreeruda veebilehel www.terminaloil.ee või Terminal Oil teenindusjaamades;
3.2 on vähemalt 16-aastased.

4. Kampaanias osalemiseks on vajalik osaleja nutiseadmesse Cloudics äpi paigaldamine. Cloudics äpi saab alla laadida veebilehelt www.cloudics.eu.

5. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad, nende perekonnaliikmed ega kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.

6. Kampaania auhind on LifeLive krosskart koos Respo haagise ning treeningpäevaga Pace Motorspordilt.

OSALEMINE

7. Auhinna loosimises osalemiseks peab täitma järgmised tingimused: 
    7.1 isik peab olema registreeritud Terminal Oil erakliendiks;
​    7.2 isik peab tankima kütust Cloudics äpiga kampaaniaperioodil 01.06-31.08.2021 kümnes (10) erinevas Terminal Oil teenindusjaamas või automaattanklas üle Eesti;
    7.3 osalemiseks arvestatakse ainult tankimisi koguses vähemalt 5 liitrit.

LOOSIMINE

8. Auhinna loosimine toimub Tartumaal, Kulbilohu rallikrossirajal Rallikrossi Eesti meistrivõistluste viimasel etapil 25.09.2021.

9. Loosimises osalevad kõik Cloudics äpiga hiljemalt 31.08.2021 kell 23:59 vähemalt kümnes Terminal Oil jaamas tankinud isikud, kes vastavad kampaania tingimustele.

10. Auhinna loosib juhuslikkuse alusel kõikide reeglite täitnud isikute vahel “loterii” stiilis ürituse juht.

11. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-posti teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates loosimisest ning tema eesnimi avaldatakse Terminal Oil veebilehel ning Facebooki lehel.

12. Võitja peab auhinna kättesaamisel esitama isikut tõendava dokumendi ja allkirjastama vastuvõtmise akti. Kui võitja on 16-17-aastane, peab võitja seaduslik esindaja (lapsevanem) andma kirjaliku nõusoleku auhinna vastuõtmiseks.

13. Korraldaja filmib kampaania auhinna (krosskardi ja haagise) üle andmist Võitjale. Treeningpäev toimub võitja ja Pace Motorsport vahel kokkulepitud ajal.

14. Korraldajal on õigus auhinda mitte väljastada juhul, kui:
   14.1 Võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti;
   14.2 Võitja on esitanud valeandmed;
   14.3 Võitjaga ei saadud tema esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust 3 päeva jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;
   14.4 Võitja ei ilmu võitu kokkulepitud ajal ja kohas auhinda vastu võtma;
   14.5. Alaealise võitja esindaja ei anna nõusolekut auhinna vastuvõtmiseks;
   ​14.6. Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.

15. Juhul, kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, on korraldajal õigus loosida välja uus auhinnasaaja.

16. Loosimises osalemiseks kogub korraldaja osalejatelt järgmisi andmeid – ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoninumber, tangitud kütuse kogus, tankimise asukoht (automaattankla või teenindusjaam). Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja kampaania reeglitest, Terminal Oil privaatsuspoliitikast ja isikuandmete kaitse seadusest.

17. Korraldaja kinnitab, et töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid kohaldades ja järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik kampaania läbiviimiseks.

18. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale nõusoleku võidu korral kasutada võitja eesnime ning võidu üleandmise videosalvestist (või selle osasid) tähtajatult meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.

AUHIND

19. Auhinnaks on 1 (üks) krosskart koos auto järelhaagise ja treenigpäevaga Pace Motorspordilt.

20. Auhinnakardil ja -haagisel  Terminal Oil logoga reklaamkleepsud. Auhinna vastuvõtmisel kohustub Võitja kasutama karti ja haagist vähemalt 1 aasta kleepsudega.

21. Kardi valmistajagarantiide säilitamiseks on auhinna saajal kohustus täita valmistaja kehtestatud garantii- ja hooldusnõudeid (sh. tasulisi).

LÕPPSÄTTED

22. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

23. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

24. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele Terminal Oil kampaanialehe, kodulehe või Facebooki vahendusel.

25. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

26. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 15.10.2021 Kampaania korraldaja AS Tartu Terminal asukohta  Kärkna, Tartu vald märksõnaga „Suveralli 2021 tarbijamäng“ või meiliaadressile info@terminaloil.ee. Pretensioonid lahendatakse 15 kalendripäeva jooksul.

27. Lisainfo info@terminaloil.ee ja www.terminaloil.ee/kampaaniad/suveralli.