Universaalteenus

eTerminal universaalteenus

eTerminal pakub elektri universaalteenust

Universaalteenuse näol on tegemist tähtajalise meetmega, mis aitab kodutarbijatel tulla toime kõrgete elektrihindadega. See tähendab tarbijale võimalust osta järgneval neljal aastal elektrit börsivälise hinnaga. Hind kujuneb Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel, millele lisandub käibemaks ja müüja marginaal.

eTerminali pakutav universaalteenuse hind on 19,1/kWh, millele ei lisandu kuutasu. Universaalteenuse hind hind võib muutuda tulenevalt tootmiskulude tõusust või langusest.

Anname omalt poolt parima, et hoida ka tootmishinna tõusu korral enda marginaal endiselt samal tasemel(0,52s/kWh+km).

Sõlmi leping

Universaalteenuse eelised

  • Fikseeritud hind, mis aitab kuu lõikes paremini kulusid prognoosida

Universaalteenuse miinused

  • Energia on pärit mittetaastuvatest allikatest
  • Tarbimise ajastamine ei anna harjumuspärast võitu

Kui kaua kehtib universaalteenuse leping?

Leping kehtib kuni 30.04.2026. Universaalteenuse leping on võimalik igal ajal lõpetada, teatades meid sellest 7 päeva ette.

Millise päritoluga on universaalteenusega tarbitav elektrienergia?

Elekter on toodetud Enefit Power põlevkivielektrijaamades.

Kas universaalteenust saab kasutada ka elektritootja?

Jah, saab. Sellisel juhul toimub tarbimine universaalteenuse hinnaga ja toodetud elektri ostame tagasi tunnipõhise börsihinnaga, millest lahutame maha kokkulepitud marginaali.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas kujuneb universaalteenuse hind?

Universaalteenuse hind koosneb Konkurentsiameti kehtestatud tootmishinnast, sellele lisatud müüja marginaalist ja neile lisandunud käibemaksust.

Kas universaalteenuse tarbija saab kasu 2022/2023 kütteperioodil kehtestatud riigipoolsest kompensatsioonimeetmest?

Jah! Kõigile elektri kodutarbijatele kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti/kWh, kuni 5 senti/kWh.

Kas äritarbija saab universaalteenust tarbida?

Universaalteenust saab esialgu kasutada ainult kodutarbija. Kui kodutarbija saab oma elektrienergia näiteks haldusettevõttelt, võib see haldusettevõte osta sellele tarbijale oma müüjalt universaalteenuse hinnaga elektrienergiat ainult selles ulatuses, mida see kodutarbija oma majapidamises kasutab. Kui äritarbija kasutab universaalteenusega elektrienergia hinda oma tarbeks näiteks pagaritöökojas või mujal kodutarbimiseks mitte mõeldud tarbimispunktis, peab see tarbija selle tegevusega müüjale ja elektrienergia tootjale tekitatud kahju korvama.

Kuidas saab kodutarbijale elektrit edastav äri- või mittetulundusühing universaaltenusega liituda?

Otse kodutarbijale elektrienergiat müüv elektrimüüja saab universaalteenust otse tootjalt osta. Kui aga kodutarbijale elektrit vahendav isik ei ole elektrimüüja vaid näiteks haldusettevõtja, mittetulundusühing või aiandusühistu, siis see isik peab oma kodutarbijatest tarbijatele elektrienergiat universaalteenuse hinnaga müümiseks pöörduma elektrimüüja poole.

Kas mu elektrihind on universaalteenust kasutades neli aastat muutumatu?

Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad märgatavalt tõusevad, ei ole universaalteenuse hinnamuutus välistatud. Uus hind hakkab kehtima juhul, kui Konkurentsiamet peab seda hinnamuutust põhjendatuks ehk kui elektritootjale muutuks universaalteenuse raames elektrienergia tootmine kahjumlikuks.

Anname omalt poolt parima, et hoida ka tootmishinna tõusu korral enda marginaal endiselt samal tasemel(0,52s/kWh+km).

Juhul, kui tootmise hinnad peaksid ajas langema, peab universaalteenuse hind samuti vähenema.

Kas universaalteenuse hinnal on eraldi öine ja päevane tariif?

Ei, universaalteenuse hind on kogu ööpäeva vältel sama. Väike erinevus on endiselt päevasel ja öisel võrgutasul ehk öisel ajal tarbitud energia on veidi soodsam.

Universaalteenuse elektrilepingu tüüptingimused

Electric Terminal OÜ universaalteenuse elektrilepingu tüüptingimused (PDF):

Lae alla

Võta ühendust